Esthemed B.V., gevestigd aan Lage Boog 126, 3824 EG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Esthemed B.V.
Lage Boog 126
3824 EG Amersfoort
T: 0318-570439
M: info@esthemed.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Esthemed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het invulformulier op de website en deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom Esthemed uw gegevens nodig heeft

Esthemed verwerkt verwerkt uw persoonsgegevens om via mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans bestaande uit onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esthemed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn: Esthemed bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

De medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn volgens overeenkomst verplicht om alleen deze gegevens binnen Esthemed te mogen gebruiken als ondersteuning voor hun werkzaamheden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Esthemed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of regelgeving verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esthemed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Esthemed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyse informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Automatische gegenereerde informatie die het Esthemed verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
Klik voor het privacybeleid van google op deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Op deze site ziet u ook hoe, wat en wanneer Google Analytics gegevens verzameld en waarom deze gebruikt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esthemed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Esthemed.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esthemed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Esthemed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@esthemed.nl.

Links naar andere websites / social media kanalen
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het Esthemed geen toezicht op houdt. Esthemed is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Esthemed is als volgt te bereiken
Esthemed B.V.
Lage Boog 126
3824 EG Amersfoort
0318-570439 | info@esthemed.nl | www.esthemed.nl
KVK nr.: 50200461